top of page

Условия

Това са общите условия. Този шаблон съдържа примерни текстове, не е пълен и не може да бъде публикуван. Условията служат за защита на собствениците на уебсайтове. Те могат да определят свои собствени условия и да отговарят на своите изисквания за информация. В случай на онлайн магазин това задължение за информация може да бъде напр. Б. подробности за стоките, цените, както и условията за сключване на договора, прекратяването и оттеглянето. Условията трябва да съдържат заглавия и да бъдат формулирани по подходящ начин за вашата собствена компания. За да сте сигурни, че вашите условия спазват законовите разпоредби, проверете ги от опитен адвокат.

© Copyright
bottom of page